TРАНСПОРТЕР АГЕНТ е интернет берза за транспортни услуги.

На овој портал може да се објавуваат товари,слободни возила,складови и други услуги од транспортната индустрија. Нашата мисија е да го унапредиме работењето на членовите на берзата и да промовираме услуги кои ќе ја зголемат ефикасноста,стандардите и добрите практики на нашите соработници.